Eğitim Sitesi

NADP Nedir? NADP Hakkında Kısaca Bilgi

NADP Terimi Hakkında Bilgiler

NADPBiyoloji Terimi Olarak NADP:
Biyolojik oksidasyonlarda hidrojen akseptörü olarak iş gören bir koenzim olan nikotinamid adenin dinükleotid fosfat'ın kısaltılmış şeklidir. (TPN de denir)

 

  Benzer Biyoloji Terimleri:

  box Kök Hücre: Hayvanlarda, sürekli olarak çoğalma yeteneğinde olan farklılaşmamış bir hücre. devam et

  box İz Element: Canlı dokuda çok az miktarda fakat mutlaka bulunması gerekli elementlerdir. devam et

  box Jeotropizma: Yere doğru ya da yerden zıt yön deki bir büyüme tepkisidir. Büyüme üzerine yerçekiminin etkisi. devam et

  box Kserofitler: Kurakçıl bitkilerdir. Çok az su içeren topraklarda yaşamaya uyum gösteren yukka ve kaktüs gibi bitkiler. devam et

  box Parturisyon: Çocuk doğurma olayı. devam et

  box Diploid: İki kromozom takımına sahip olan (2n kromozomlu) hücre ya da organizma. devam et

  box Klorofil: 1-Fotosentez olayında güneş enerjisini kimyasal enerjiye çeviren yeşil pigment maddesi.(renk maddesi) 2-Kloroplastın tilakoit zarı üzerinde bulunan devam et

  box Amilaz: Nişastayı parçalayarak glikoza çeviren enzim, pityalin. devam et