eğitim sitesi
28 Ekim 2016 Cuma

Muvazene (Ölçülü, Dengeli) Nedir? Muvazene (Ölçülü, Dengeli) Hakkında Kısa Bilgi

Muvazene (Ölçülü, Dengeli)Edebiyat Terimi Olarak Muvazene (Ölçülü, Dengeli) :
Nesirde seci, nazımda kafiye yerindeki sözcüğü yalnız vezin bakımından eşit olması. Örnek:

Münderic nüsha-i zâtında kemâlat-i vücûd
Mündemic tıynet-i pâkinde havass-i icâd

Nâdî (Münderic ve mündemic kelimeleri arasında muvazene vardır.)

 

Benzer Edebiyat Terimleri :