Eğitim Sitesi

Muvâzaa Nedir? Muvâzaa Hakkında Kısaca Bilgi

Muvâzaa Terimi Hakkında Bilgiler

MuvâzaaHukuk Terimi Olarak Muvâzaa:
danışıklı işlem

 

MuvazaaEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Muvazaa:
Gerçek ismi ve niteliği saklanarak, başka bir isim altında üçüncü kişileri aldatmak için göstermelik olarak yapılan işlemdir. Örnek; Bağışlandığı halde satış gibi gösterilmesi.

 

  Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

  box İhtiyati Haciz: Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir borcun alacaklısının, borçlunun elinde veya üçüncü şahısta olan menkul ve gayrimenkul mallarını ve alacak devam et

  box İş'âr: bildirme; yazı ile bildirme; gösterme devam et

  box Mahalli idare: mahallî idare - yerel yönetim devam et

  box İnhisar: Tekel; monopol; alımın veya satımın tek bir elde toplanması devam et

  box İltizam: Kendi için gerekli sayma; gerektirme devam et

  box Fetret: Zayıflık,uyuşukluk. devam et

  box Dernek: Kazanç paylaşmak dışında bir amaçla en az yedi gerçek kişi ile kurulan kişi topluluğu niteliğinde özel hukuk tüzel kişileridir. devam et

  box Şantiye: Yapı gereçlerinin yığılıp saklandığı veya işlendiği yer. devam et