Eğitim Sitesi

Muvafakat Nedir? Muvafakat Hakkında Kısaca Bilgi

Muvafakat Terimi Hakkında Bilgiler

MuvafakatHukuk Terimi Olarak Muvafakat:
uygun görme; onama; razı olma; rızası olma

 

MuvafakatEdebiyat Terimi Olarak Muvafakat:
Kelimenin anlamla, kelimenin vezinle, kelimenin kelimeyle, anlamın vezinle, anlamın anlamla uygunluğu.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Umran: bayındır devam et

  box İcraya Vermek: Alacağın borçludan alınabilmesi için icraya başvurmak. devam et

  box Vekaletname: Bir kimsenin vekil olduğunu bildiren noterlikçe onaylanmış belge. devam et

  box İlzâm: Susturma; bağlama devam et

  box İhtiyati tedbir: Davacının, davasını kazanması durumunda, dava konusu şeye kavuşabilmesi için, davadan önce veya dava sırasında o şeyi garanti altına almasına yarayan devam et

  box Tahkik: Soruşturma. devam et

  box Istılâh: terim devam et

  box Münfesih: infisah etmiş; bozulmuş; dağılmış devam et