Eğitim Sitesi

Muttali Nedir? Muttali Hakkında Kısaca Bilgi

Muttali Terimi Hakkında Bilgiler

MuttaliHukuk Terimi Olarak Muttali:
öğrenme; haberdar olma; bilgilenme

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İlmühaber: Belge; birinin herhangi bir durumunu (örneğin ikametgahını) gösteren durum belgesi devam et

  box Halel: bozma; bozukluk; eksiklik; zarar devam et

  box Mütevelli: bir vakfın yönetiminin kendisine verildiği kişi; vakıf yönetim kurulu devam et

  box İhzaren celb: Sanığı veya tanığı, kendi arzusu nedeniyle gelmediği için mahkeme önüne hakim kararı ile zorla getirtme devam et

  box Husûsat: bakımlar; işler; şekiller; yollar; konular; meseleler; maddeler devam et

  box Cibâyet: alma; toplama; vergilerin ve başkaca devlet gelirlerinin tahsili devam et

  box Mal: Hakikî veya hükmî bi kimsenin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü (Varlık, servet, para, ticaret eşyası gibi.) devam et

  box Askeri Yargı: Askeri mahkemelerin ceza hukuku alanındaki faaliyetleri ile asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmeti ilişkin bulunan idari işlem ve eylemlerden d devam et