Eğitim Sitesi

Mutlak Muvazaa Nedir? Mutlak Muvazaa Hakkında Kısaca Bilgi

Mutlak Muvazaa Terimi Hakkında Bilgiler

Mutlak MuvazaaHukuk Terimi Olarak Mutlak Muvazaa:
Tarafların gerçekte herhangi bir muamele yapmayı düşünmedikleri halde, sadece üçüncü şahısları yanıltmak amacıyla, aralarında bir muamele yapılmış gibi göstermeleri

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Muharrer: yazılı; yazılmış devam et

  box Bâ'de'l-istirdad: geri aldıktan sonra devam et

  box Âlemsümul: Dünya çağında devam et

  box Vasiyet: Kişinin sağlığında tek taraflı irade açıklaması ile yaptığı ölüme bağlı tasarruf. devam et

  box Şantiye: Yapı gereçlerinin yığılıp saklandığı veya işlendiği yer. devam et

  box Yazılı Hukuk: Yasama organı tarafından kabul edilen ve yayımlanan hukuk devam et

  box Adab: Âdab; Töre; edepler; terbiyeler; utanmalar; yol yordam; yol yöntem. devam et

  box Bilâ kayd ü şart: kayıtsız ve şartsız devam et