Eğitim Sitesi

Mutlak Muvazaa Nedir? Mutlak Muvazaa Hakkında Kısaca Bilgi

Mutlak Muvazaa Terimi Hakkında Bilgiler

Mutlak MuvazaaHukuk Terimi Olarak Mutlak Muvazaa:
Tarafların gerçekte herhangi bir muamele yapmayı düşünmedikleri halde, sadece üçüncü şahısları yanıltmak amacıyla, aralarında bir muamele yapılmış gibi göstermeleri

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İllet: Hastalık; sakatlık; bozukluk; neden; sebep devam et

  box Uyuşmazlık Mahkemesi: Üyeleri Danıştay ve Yargıtayca seçilen ve çeşitli mahkemeler arasında çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili olan mahkeme. devam et

  box Mütemerrid: temerrüde düşen (kimse); yapması gereken bir şeyi yapmamakta direnen devam et

  box Vehle-i ûlâ: İlk başlangıç; birdenbire devam et

  box Yokluk: Keen-lem-yekûn, sanki hiç olmamış. Hukuken işlemin sonuç doğurmaması. Mutlak butlan. Bir çeşit yaptırım türüdür. Emredici kurallara uymama durumunda b devam et

  box Cezaevi: Hükümlü ve tutukluların kaldığı yer, Ceza infaz kurumu. devam et

  box Tenvîrât: aydınlatma; ışıklandırma devam et

  box Nispi Muvazaa: yapılan asıl muamelenin şartlarını ya da konusunu farklı şekilde göstermeleri devam et