Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Mütesarlülfesat Nedir? Mütesarlülfesat Hakkında Kısaca Bilgi

Mütesarlülfesat Terimi Hakkında Bilgiler

MütesarlülfesatHukuk Terimi Olarak Mütesarlülfesat:
çabuk bozulan

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İş Akdi: İşçilerle işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen yöntem ve şartları kapsayan sözleşme, hizmet akdi, iş sözleşmesi. devam et

  box Anayapı: Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın esas yapı kısmı. devam et

  box Gayri kabili rücu: Geri dönülemez devam et

  box Resmi Şekil: Hukuki işlemin yetkili bir resmi makam önünde yapılması. devam et

  box Anayasa Mahkemesi: On bir asil ve dört yedek üyeden oluşan ve kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün Anayasaya uygunluğun devam et

  box Sınırlı Sorumluluk: Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu. devam et

  box Masarif: masraflar; giderler devam et

  box Zabt-u Rabt: Tutup bağlama, disiplin altına alma, düzene koyma, disipline etme devam et