Eğitim Sitesi

Mütenasip Nedir? Mütenasip Hakkında Kısaca Bilgi

Mütenasip Terimi Hakkında Bilgiler

MütenasipHukuk Terimi Olarak Mütenasip:
uygun; denk

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Musaddak: tasdikli; onaylı devam et

  box Saik: Sebep devam et

  box Hüsnüniyet: iyiniyet devam et

  box Ahkâmı Mütehalife: Aykırı değişik hükümler. devam et

  box Haciz: 1- Borçlunun, borcunu kendi arzusu ile ödememesi durumunda, alacaklının talebiyle, borçlunun (borca yetecek miktardaki) mal ve haklarına devlet aracıl devam et

  box Taraf Ehliyeti: Hukuk davalarında davacı veya davalı olarak yer alabilme ehliyeti. Medeni haklardan yararlanan herkes kural olarak taraf ehliyetine de sahiptir. Ancak devam et

  box Resen: Kendiliğinden, herhangi bir isteğe gerek olmadan, otomatikman. devam et

  box Devredilebilirlik: Bir hakkın karşılıklı veya karşılıksız olarak başkasına geçirilebilme durumu. devam et