Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Mütemadi Nedir? Mütemadi Hakkında Kısaca Bilgi

Mütemadi Terimi Hakkında Bilgiler

MütemadiHukuk Terimi Olarak Mütemadi:
Failin harekete geçmesiylehitam bulmıyarak, icrası bir müddet uzayan suçtur; kanuna muhalif olarak bir kimseyi tevkif ve hapsetmek, memnu silah taşımak gibi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Râbıta: bağlantı; bağ; düzen; tertip devam et

  box Elîm: elemli; kederli acılı devam et

  box Müteferriât: teferruat; ayrıntı devam et

  box Geçit hakkı: Bir taşınmaz üzerinden başka bir taşınmaz malikinin geçebilmesi için kurulan bir ayni hak. devam et

  box Takaddüm: önce gelme; önde gelme devam et

  box İhtarname: Bir kimseye, bir hususu yerine getirmesi veya getirmemesi için yapılan yazılı uyarı; hatırlatma belgesi. devam et

  box Mahalli idareler: Köy, kasaba ve şehir adı verilen belli yerleşim alanlarındaki mahalli ihtiyaçları gidermek üzere çeşitli kamu hizmetleri devam et

  box Ceza Hukuku: Suç kapsamı içine giren eylemler ile bunlara uygulanacak cezaları inceleyen hukuk dalı. devam et