Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Mütemadi Nedir? Mütemadi Hakkında Kısaca Bilgi

Mütemadi Terimi Hakkında Bilgiler

MütemadiHukuk Terimi Olarak Mütemadi:
Failin harekete geçmesiylehitam bulmıyarak, icrası bir müddet uzayan suçtur; kanuna muhalif olarak bir kimseyi tevkif ve hapsetmek, memnu silah taşımak gibi.

 

    Benzer Hukuk Terimleri:

    box Emlak Vergisi: Konusu bina ve arazi olup, bu bina veya arazi malikinin, intifa hakkı sahibinin, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf eden kimsenin, bina ve arazini devam et

    box İcâzet-i lâhika: Bir kimsenin izni olmadığı halde,yapıldıktan sonra bir şeyi kabul etmesi ve onaylaması: devam et

    box İmtina: Kaçınma; çekinme devam et

    box İfrat: Herhangi bir konuda aşırı gitme, aşırılık devam et

    box Kamu Haczi: Devletin, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve bunlara bağlı ceza, faiz ve zamlar ile kamu hizmetleri uygulamasından doğan ve ödenm devam et

    box Berî-üz-zimme: zimmetten kurtulmuş; aklanmış devam et

    box Meskûn: içinde insan oturan; oturulan; yerleşilmiş devam et

    box Anayasa Mahkemesi: On bir asil ve dört yedek üyeden oluşan ve kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün Anayasaya uygunluğun devam et