Eğitim Sitesi

Mütehassıl Nedir? Mütehassıl Hakkında Kısaca Bilgi

Mütehassıl Terimi Hakkında Bilgiler

MütehassılHukuk Terimi Olarak Mütehassıl:
doğan; hasıl olan; meydana gelen

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Gerekçeli Karar: 1- Mahkeme kararlarında, kararın dayandığı yasal ve hukuksal sebeplerin gösterilmesi. 2- Duruşma bitiminde verilen son kısa hükmün gerektirici sebe devam et

  box Meşruiyet: Hukuka uygunluk. devam et

  box Kanuni İntifa Hakkı: Kanun tarafından bazı kişilere tanınan ve hakkı doğuran olayın ortadan kalkmasıyla son bulan; hak sahibine, başkasına ait bir mal (hak) üzerinde kulla devam et

  box Hüviyet: Kimlik devam et

  box Sabıka Kaydı: Adli sicilden verilen bilgiye göre bir kimsenin sabıka durumunu gösteren yazı. devam et

  box Muacceliyet: Borçlunun edimini yerine getirmekle yükümlü olduğu an, borcun vadesinin gelmiş olması. devam et

  box Hakkaniyet: hak ve adalete uygunluk; doğruluk devam et

  box Bilâ-müddet: süresiz devam et