Eğitim Sitesi

Müteamel Nedir? Müteamel Hakkında Kısaca Bilgi

Müteamel Terimi Hakkında Bilgiler

MüteamelHukuk Terimi Olarak Müteamel:
alışılagelmiş

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tenâküz (Tenakuz): Çelişme, çelişki, tutmazlık devam et

  box Dermeyan etmek: ileri sürmek; öne sürmek; ortaya koymak; anlatmak devam et

  box Ortak Yerler: Kat mülkiyetine tabi anagayrimenkulün, kat maliklerince ortaklaşa kullanılıp yararlanılan yerleri. devam et

  box Nispi Muvazaa: yapılan asıl muamelenin şartlarını ya da konusunu farklı şekilde göstermeleri devam et

  box Ale-l-ıtlak: genel olarak; rasgele; bir sınır ile bağlı olmayarak devam et

  box Veçhile: (bu) yönden; böylece; uyarınca devam et

  box Miras Şirketi: Mirasın açılmasından, bölüştürülmesine kadar, mirasa dahil olan mal, hak ve borçların oluşturduğu topluluk. devam et

  box Tarh: Çıkarma, ıtrah etme, bir sayıdan diğerini çıkarma, vergi koyma, kişinin kazancından vergi payı çıkarma, belirleme. Çoğulu tarhiyyâtdır; vergi koyma iş devam et