Eğitim Sitesi

Mutazammın Nedir? Mutazammın Hakkında Kısaca Bilgi

Mutazammın Terimi Hakkında Bilgiler

MutazammınHukuk Terimi Olarak Mutazammın:
Içine alan, üstüne alan; kefil olan; ödemeyi üstlenen

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Ziya: kaybetme; yitme devam et

  box Laakal: En az devam et

  box Esbab-ı mucibe: gerekçe; gerektirici sebepler devam et

  box Müteveffâ: vefat etmiş; miras bırakan devam et

  box Arsa Payı: Kat mülkiyetinde arsanın, kanunda belirtilen esasa göre bağımsız bölümlere ayrılan ortak mülkiyet payı. devam et

  box İfraz: Arazinin parçalanması; bölünmesi; parsellere ayırma; araziyi imar açısından uygun parçalara bölme devam et

  box Tezkere-i sâmiyye: sadrazamlık makamından yazılan tezkere devam et

  box Masarifi muhakeme: muhakeme masrafları devam et