Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Mutazammın Nedir? Mutazammın Hakkında Kısaca Bilgi

Mutazammın Terimi Hakkında Bilgiler

MutazammınHukuk Terimi Olarak Mutazammın:
içine alan, üstüne alan; kefil olan; ödemeyi üstlenen

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Devair: daireler devam et

  box Temel Haklar: Kişiye bağlı dokunulmaz, devredilmez hak ve özgürlükler. devam et

  box Eşhas: şahıslar; kişiler; kimseler devam et

  box Ariyet: ödünç; eğreti; ödünç sözleşmesi devam et

  box İskan ruhsatı: Bir binada oturulabilmesi için, yapının tamamlanmasından sonra ve İmar Kanunu'na göre, o yapının kullanılabileceğine ilişkin olarak verilen belge. devam et

  box Hafriyat: kazı; kazılar; toprak kazma; toprak çıkarma devam et

  box Varant: rehin senedi; umumi mağazaya tevdi edilen mallara ve tahıla ilişkin rehin hakkını gösteren ve bu mallar üzerinde herhangi bir devam et

  box Yeni arazi teşekkülü: Kimsenin mülkiyetinde olmayan yerlerde birikme, dolma, kayma ya da kamunun malı olan akarsuların yatak veya seviyelerinin değişmesi gibi olaylarla olu devam et