Eğitim Sitesi

Mütareke (Ateşkes) Nedir? Mütareke (Ateşkes) Hakkında Kısaca Bilgi

Mütareke (Ateşkes) Terimi Hakkında Bilgiler

Mütareke (Ateşkes)Tarih Terimi Olarak Mütareke (Ateşkes):
Antlaşma yapılıncaya kadar çarpışan tarafların silahlarını susturmasıdır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Müsadere: 1-Osmanlı Dönemi'nde geliri ile malvarlığı ve harcamaları örtüşmeyen kişilerin mallarına el konulmasıdır. 2-Zor alım, El Koyma. devam et

  box Celse: Mahkemede oturum. Aralıksız yapılan toplantı. devam et

  box Mühimmat: Ordu dilinde silah, cephane, akaryakıt, taşıt, araç vb. malzeme. devam et

  box Piyade: Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf. devam et

  box Başdefterdar: Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Fermanı'nın yayınlanmasına kadar görev yapan Rumeli Beylerbeyliğindeki maliye işlerine bakan en yüksek görevlidir. devam et

  box Bektaşilik: Hacı Bektaş Veli'nin kurduğu, toplumcu öğreti. Bu düşünceye göre, her insan gereken bilgiye erişmiş değildir. Gereken bilgiye inanan insan Kutup'tur devam et

  box Hüdavendigâr: Osmanlı padişahlarına, özellikle I. Murad'a verilen bir sıfat. devam et

  box Deniz Harp Okulu: Türk Deniz Kuvvetlerine subay yetiştiren okuldur.İlk kez Osmanlı Devleti'nde III. Mustafa Dönemi'nde Hendesehane adıyla oluşturulan okulun, 1776'da M devam et