Eğitim Sitesi

Mütâlaa Nedir? Mütâlaa Hakkında Kısaca Bilgi

Mütâlaa Terimi Hakkında Bilgiler

MütâlaaHukuk Terimi Olarak Mütâlaa:
Görüş; irdeleme; düşünce.

 

MütalaaHukuk Terimi Olarak Mütalaa:
Adli davada bilirkişilerin verdikleri fikirler

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Bâlâ: yukarı; yüksek; üst; yüce devam et

  box İpotek belgesi: Tapu sicil müdürlüğü tarafından verilen ve ipotek akit tablosunun özetini içeren belge. devam et

  box Muvâzene: denge devam et

  box Tashihikarar: Tashih-i karar ; kararın düzeltilmesi devam et

  box Meşruten Tahliye: Özgürlüğü bağlayıcı cezanın bir bölümünü iyi hal ile geçiren hükümlünün, şartlara uymaması durumunda yeniden hapsedilmesi şartıyla salıverilmesi devam et

  box Gayrimenkul: Bir yerden bir yere taşınması olanaksız (taşınmaz) mal. devam et

  box Tebâdür: akla gelme; hatırlanma devam et

  box Kasko: Karayolları trafik taşıtlarının uğrayacakları kazadan doğacak zararların tamamının karşılanması için yapılan sigorta türü. devam et