Eğitim Sitesi

Mütakabil Nedir? Mütakabil Hakkında Kısaca Bilgi

Mütakabil Terimi Hakkında Bilgiler

MütakabilHukuk Terimi Olarak Mütakabil:
Tekâbül eyleyen, karşı karşıya gelen, karşılıklı durum arzeden.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Münkati: kesilen; kesilmiş; kesik; aralıklı devam et

  box Müflis: iflas eden kişi; mahkemelerce iflasına karar verilen kimsedir devam et

  box Geçerlilik Şekli: Bir sözleşmenin geçerli olarak meydana gelebilmesi için gerek kanun gerekse tarafların iradesi gereği uyulması gereken şekil. devam et

  box Hukuki Tağyir: Bir kimsenin, kendisine ait olmayan menkul eşyalar üzerinde bazı işlemlerde bulunarak, bu eşyanın niteliğini değiştirmesi devam et

  box İka etmek: Yapmak; etmek; oluşturmak devam et

  box Meçzum: anlaşılan devam et

  box Kefalet: kefil olma; kefillik, bir kimsenin alacaklısına karşı, o kimsenin borcunun yerine getirilmesini sağlamak yükümlülüğü alt devam et

  box Düvel-i muazzama: Büyük Devletler devam et