Eğitim Sitesi

Müşterâ Nedir? Müşterâ Hakkında Kısaca Bilgi

Müşterâ Terimi Hakkında Bilgiler

MüşterâHukuk Terimi Olarak Müşterâ:
iştira edilmiş; satın alınmışmüşterek mülkiyet: Birden çok kişinin, kanun veya hukuki işlem nedeniyle, bir mala, fiilen bölüşmedikleri belirli paylar oranında malik olmaları.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Satım Sözleşmesi: Satıcının, satılan malı alıcının borçlandığı bir satış parası karşılığında, ona teslim ve mülkiyeti devretmek borcunu yüklenmiş olduğu sözleşme. devam et

  box Satış vaadi: Bir kimsenin, taşınmaz malını bir başkasına satmayı (ileride yapılacak satım akdini) taahhüt ettiği devam et

  box Bila: ... sız (olumsuzluk eki) devam et

  box Havale: Yollama ödeyicisinin, para, değerli kağıtlar veya benzeri nesneleri, yollayıcı hesabına yollama alıcısına devam et

  box Meşruiyet: Hukuka uygunluk. devam et

  box Bahri: denize ait devam et

  box Tapu Sicili: Taşınmazlar üzerindeki haklarını göstermek üzere devletçe tutulan resmi sicildir. devam et

  box Fevkani: üst devam et