Eğitim Sitesi

Müstelzim Nedir? Müstelzim Hakkında Kısaca Bilgi

Müstelzim Terimi Hakkında Bilgiler

MüstelzimHukuk Terimi Olarak Müstelzim:
gerektirici; doğurucu; sonuç doğurucu

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Gerçi: Gerçekten; vakıa. devam et

  box Peşin Harç: İlamsız takiplerde, takip talebinde bulunan alacaklıdan, alacağın binde beşi oranında tahsil edilen miktar. devam et

  box Ecr-i müsemmâ: taraflar arasında belirlenen ücret devam et

  box Kamu Haczi: Devletin, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve bunlara bağlı ceza, faiz ve zamlar ile kamu hizmetleri uygulamasından doğan ve ödenm devam et

  box Kadri maruf: Takdir edilen miktar. devam et

  box Nüfus Tashihi: Ad, soyadı ve yaş düzeltme işlemlerinin genel adı. devam et

  box Muvâzaa: danışıklı işlem devam et

  box Doğrudan Doğruya Temsil: Temsilcinin, bir hukuki işlemi temsil olunanın adına ve hesabına yapması. devam et