Eğitim Sitesi

Müstahkem Nedir? Müstahkem Hakkında Kısaca Bilgi

Müstahkem Terimi Hakkında Bilgiler

MüstahkemTarih Terimi Olarak Müstahkem:
Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Kurıkan: Çadır. Kurıkan Türk boyu. devam et

  box İhtiyat: Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma. devam et

  box Türkmen: Müslüman Oğuzlara verilen ad. devam et

  box Halveti: İbadetlerini tenha yerde yapmayı tercih eden bir tarikat adı. Bu tarikatten olan kimse. devam et

  box Mutasavvıf: Tasavvufa bağlanan ve o yolda yürüyen kimse. (Tasavvuf: Allah'ın birliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği Vahdet-i vücud anlayışı ile açıklayan devam et

  box Nizamname: Tüzük. Osmanlı Devleti'nde kanunların uygulanmasını gösteren ve bu konudaki emirleri tespit eden kurallar. devam et

  box Tigin: Göktürkler'de Hakan oğullarına verilen unvan. Prens. devam et

  box İcazet Almak: Osmanlı Devleti'nde Medrese öğrenimini bitirerek diploma almak. devam et