Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Müstahkem Nedir? Müstahkem Hakkında Kısaca Bilgi

Müstahkem Terimi Hakkında Bilgiler

MüstahkemTarih Terimi Olarak Müstahkem:
Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Polis: Eski Yunan kent devletlerine verilen san. devam et

  box Ashab: Hz. Muhammed'in meclislerinde ve konuşmalarında bulunanlar, sahabeler. devam et

  box Âyan: Bir şehrin ileri gelenleri. Osmanlılarda çoğu eşraf ailelerinden oluşan sınıf. devam et

  box Tımar: Osmanlı toprak düzeninde devlete ait olan ve maaşları ya da belli hizmetleri karşılığında şahıslara bırakılan has, zeamet ve tımar toprakların genel a devam et

  box Mühendishane: Eskiden topçu subayı, istihkâm subayı ve mühendis yetiştiren okul. devam et

  box Yasama: Yasa yapma. Bu görev ülkemizde TBMM'ye aittir. devam et

  box Siyasetname: İdareci ve hükümdarlara devlet yönetimiyle ilgili öğütler vermek için yazılan kitaplar. devam et

  box İncil: İsa Peygamber'e indirilen, "Yeni Ahit" olarak da bilinen, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna adlı azizler tarafından ayrı ayrı derlenip devam et