Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Müstagallât-ı mevkufe Nedir? Müstagallât-ı mevkufe Hakkında Kısaca Bilgi

Müstagallât-ı mevkufe Terimi Hakkında Bilgiler

Müstagallât-ı mevkufeHukuk Terimi Olarak Müstagallât-ı mevkufe:
hayır kurumlarına gerekli geliri sağlamak üzere vakfedilmiş mallar

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İcra Tetkik Mercii: İcra-İflas dairesinin üzerinde olup, icra-iflas işlemlerinin doğru ve kanuna uygun olup olmadığını denetleyen ve ayrıca kanunun kendisine verdiği dava devam et

  box Yargı Denetimi: Yargı düzeninin sağlanması amacıyla yargı kurulları veya organları tarafından gerçekleştirilen denetim. devam et

  box İmtiyaz: Ayrıcalık; farklılık devam et

  box Musaddak: tasdikli; onaylı devam et

  box Kesbetmek: kazanmak; edinmek; sağlamak devam et

  box İstihkak davası: Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde mülkiyet veya diğer bir aynî hak iddiasında bulunmayı konu alan dava devam et

  box Dîvân-ı Muhasebat: Büyük Millet Meclisine bağlı ve devletin bütün varidat ve masraflariyle mallarını ve hesaplarını onun namına murakabe edenlerin hesaplarını tetkik ve devam et

  box Şahbender: Konsolos devam et