Eğitim Sitesi

Müstacelen Nedir? Müstacelen Hakkında Kısaca Bilgi

Müstacelen Terimi Hakkında Bilgiler

MüstacelenHukuk Terimi Olarak Müstacelen:
ivedi olarak; acele olarak

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Sudur: verilen ; çıkan devam et

  box Yasa Dışı: Yasalara, yasa kurallarına uymayan, kanun dışı, gayrikanuni, illegal. devam et

  box Küşade: açma; işletmeye açmak devam et

  box Dîvân-ı Muhasebat: Büyük Millet Meclisine bağlı ve devletin bütün varidat ve masraflariyle mallarını ve hesaplarını onun namına murakabe edenlerin hesaplarını tetkik ve devam et

  box Aledderecat: sırasıyla; derecesine göre devam et

  box Nesep: Ana baba ile çocuklar arasındaki hukuki bağ devam et

  box Ortaklık Senedi: Anonim şirketlerde veya kooperatiflerde her ortağın üyelik haklarını gösteren ada yazılı senet. devam et

  box Meçzum: anlaşılan devam et