Eğitim Sitesi

Müsnet Nedir? Müsnet Hakkında Kısaca Bilgi

Müsnet Terimi Hakkında Bilgiler

MüsnetHukuk Terimi Olarak Müsnet:
İsnat edilmiş; yüklenmiş.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Yasa Sözcüsü: Danıştay savcısı, kanun sözcüsü devam et

  box Lükata: buluntu; sokakta bulunup alınan sahibi belli olmayan şey. devam et

  box Ahkâmı Müteferia: Ayrıntılı hükümler. devam et

  box Müstedi: Dilekçe veren, istida eden kimse devam et

  box Kişisel Hak: Kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili olan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan hak. devam et

  box İdare Hukuku: Kamu yönetimi içinde yer alan kuruluşları ve bunların işleyişlerini, kişilerle ilişkilerini ve sorumluluklarını inceleyen, düzenleyen hukuk dalı devam et

  box Yazı İşleri: Mahkemenin yazı işlerini yürüten birim. devam et

  box Keşide: Bir çek veya poliçenin düzenlenerek imza edilmesi ve ilgiliye gösterilmek üzere lehtara veya hamile verilmesi işlemi. devam et