Eğitim Sitesi

Müsebba Nedir? Müsebba Hakkında Kısaca Bilgi

Müsebba Terimi Hakkında Bilgiler

MüsebbaEdebiyat Terimi Olarak Müsebba:
Divan edebiyatında her bendi yedi dizeden oluşan nazım biçimi.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Terci-i Bent: Biçimsel yönden terkib-i bentle aynı olan, vasıta beytinin her bendin sonunda tekrarlanması yönüyle ondan ayrılan nazım biçimi. devam et

  box Mecaz: Bir sözcüğün gerçek anlamı dışında başka bir anlamda kullanılması. devam et

  box Galat-ı Meşhur: Yaygın olan yanlış. devam et

  box İdgam: Birbirine yakın iki harfi tek yazarak vurgulu okumak. Örneğin çakal yazıp çakkal okuma gibi. devam et

  box Ünsüz Uyumu: Bir sözcükteki ünsüzler arasında görülen benzeşime verilen addır. devam et

  box Âşık Tarzı Halk Şiiri: Saz eşliğinde şiir söyleyen âşıkların şiirleri. devam et

  box Masal: 1- Hayalî olayları anlatan olağanüstü ögelerle bezenmiş, anonim nitelik taşıyan halk edebiyatı ürünü. 2- Genellikle halkın ortak söylenceleri olan, devam et

  box Abdal: Hem şiir hem de düzyazıda "derviş" anlamına gelen bu sözcük, halk ozanlarının adının başına ya da sonuna gelerek onların mahlası olarak da kullanılmış devam et