Eğitim Sitesi

Müşârün-ileyh Nedir? Müşârün-ileyh Hakkında Kısaca Bilgi

Müşârün-ileyh Terimi Hakkında Bilgiler

Müşârün-ileyhHukuk Terimi Olarak Müşârün-ileyh:
adı geçen; anılan; ilim ve resmi mevkii yüksek olan kimse

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tedvîn: hukuku birleştirmek amacıyla,hukukun bir dalı ile ilgili yasa halinde kurallar koyma devam et

  box Yıkıcı ve bölücü faaliyet: Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, Devletin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmeyi, temel hak ve hürriyetleri yok etme devam et

  box Haksız Fiil Sorumluluğu: Hukuken uyulması zorunlu olan hakkın çiğnenmesi sonucunda ortaya çıkan sorumluluk. devam et

  box İstidlâl: Bir kanıta dayanarak, bir nesneden sonuç çıkarma; kanıt ile anlama devam et

  box Amme intizamı: kamu düzeni devam et

  box Münhasır: ..ye özgü; ..ye ayrılmış; ..ye mahsus; sınırlanmış; ayrılmış devam et

  box Takibat: Kovuşturma. devam et

  box Yargı: Hukuk kurallarının bağımsız ve tarafsız mahkemelerce belli bir olaya uygulanmasıdır. devam et