Eğitim Sitesi

Müşârün-ileyh Nedir? Müşârün-ileyh Hakkında Kısaca Bilgi

Müşârün-ileyh Terimi Hakkında Bilgiler

Müşârün-ileyhHukuk Terimi Olarak Müşârün-ileyh:
adı geçen; anılan; ilim ve resmi mevkii yüksek olan kimse

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İtibar: sayma; saygınlık; saygı gösterme; önem verme devam et

  box Bayi: bazı maddeleri satma izni olan kimse; satıcı; satış yeri devam et

  box Akit: Bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri; sözleşme veya mukavele yapan. devam et

  box Teâmül: örf ve adet; öteden beri olagelen, insanlar arasında yapılagelen belli bir davranış. devam et

  box Askeri İdari Yargı: Askeri kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin bulunan idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesindeki yargısal faaliyetler devam et

  box Bâb: kapı devam et

  box Kadri maruf: Takdir edilen miktar. devam et

  box Talâk: islâm hukukunda boşanma devam et