Eğitim Sitesi

Müsamaha Nedir? Müsamaha Hakkında Kısaca Bilgi

Müsamaha Terimi Hakkında Bilgiler

MüsamahaHukuk Terimi Olarak Müsamaha:
hoş görme; göz yumma; tolerans tanıma

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Berî-üz-zimme: zimmetten kurtulmuş; aklanmış devam et

  box Doğrudan Doğruya Temsil: Temsilcinin, bir hukuki işlemi temsil olunanın adına ve hesabına yapması. devam et

  box Filhakika: hakikatte; gerçekte; doğrusu devam et

  box Nezafet: Temizlik,paklık devam et

  box Talik: Belli bir zamana bırakma, erteleme. devam et

  box Bey'i bi-l vefâ: kararlaştırılan süre içinde satılanı geri almak koşulu ile yapılan satış sözleşmesi devam et

  box İkraz: Borç verme; ödünç verme devam et

  box Fürûht: satma; satım; satış devam et