Eğitim Sitesi

Musakka Nedir? Musakka Hakkında Kısaca Bilgi

Musakka Terimi Hakkında Bilgiler

MusakkaHukuk Terimi Olarak Musakka:
Sulu tarla;suyu bulunan taşınmaz.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Lehtar: Senet üzerinde adı yazılı olan kişi. Hamiline veya emrine yazılı senetlerde ise lehtar senedi elinde bulunduran ya da emrinde tutan kişidir devam et

  box Tebâdür: akla gelme; hatırlanma devam et

  box Namütenahi: Ucu bucağı olmayan, sonsuz devam et

  box Ölünceye Kadar bakma akdi: Taraflardan birinin, ölünceye dek bakma ve kendisini görüp gözetme koşuluyla, malvarlığını veya bir kısım mallar devam et

  box Orta malları: Yollar, köprüler, camiler gibi herkesin kullanabileceği kamu malları. devam et

  box Mal: Hakikî veya hükmî bi kimsenin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü (Varlık, servet, para, ticaret eşyası gibi.) devam et

  box Faal Nedâmet: Suç işleyen bir kimsenin suçundan sonra pişmanlık duyarak işlediği fiilin sonucunu önlemeye çalışması, suç işlediği sırada pişmanlık duyması. Aktif ne devam et

  box Hârîm: başkasının giremeyeceği,girilmesine izin verilmeyen ev bölümü; harem devam et