Eğitim Sitesi

Müsaade Nedir? Müsaade Hakkında Kısaca Bilgi

Müsaade Terimi Hakkında Bilgiler

MüsaadeHukuk Terimi Olarak Müsaade:
izin; yardım; uygun olma; serbestlik

 

MüsaadeTrafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Müsaade:
İzin, icazet, ruhsat.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Yeni arazi teşekkülü: Kimsenin mülkiyetinde olmayan yerlerde birikme, dolma, kayma ya da kamunun malı olan akarsuların yatak veya seviyelerinin değişmesi gibi olaylarla olu devam et

  box Mahsus: özgü; özel; müstakil; özel olarak devam et

  box Taksir: İradi olarak işlenen bir icra ya da ihmal eyleminden, fail tarafından istenmemiş olmalarına rağmen, kanunun cezalandırdığı sonuçların meydana gelmesi devam et

  box Mümellek-ün-leh: kendisine bir şey temlik olunan kimse devam et

  box Karşılıksız Çek: İbrazında ödenecek paranın bankadaki hesapta olmadığı çek devam et

  box Ba'de'l-mevt: Ölümden sonra; öldükten sonra. devam et

  box Salahiyetname: Temsilciye verilen yetkiyi üçüncü şahıslara ispatlaması için verilen yazılı belgedir devam et

  box Tadil: değiştirme; değişiklik devam et