Eğitim Sitesi

Mürebbi Nedir? Mürebbi Hakkında Kısaca Bilgi

Mürebbi Terimi Hakkında Bilgiler

Mürebbiİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Mürebbi:
Eğitici erkek.

 

MürebbîTasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Mürebbî:
Arapça, terbiye eden anlamındadır. Manevî tekâmül yolunu öğreten ve eğitimini yaptıran şeyhler veya mürşitlere, terbiye edici anlamında olmak üzere, mürebbi de denilir.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box İskân: Yurtlandırma. devam et

  box İpotek: Bir taşınmazın alacağa karşılık güvence olarak tutulması. devam et

  box Silüet: Bir nesnenin yalnız kenar çizgileriyle, tek renk olarak beliren görüntüsü. devam et

  box Tazim: Saygı gösterme, ululama. devam et

  box Mutasarrıf: Osmanlı yönetim örgütünde sancakların yöneticisine verilen ad. devam et

  box Gem: Atı yönlendirmek için ağzına takılan demir araç. devam et

  box Delege: Bir devlet veya bir kurul adına bir işi sonuçlandırmak üzere gönderilen kişi, murahhas, elçi. Yetkili. Temsilci. devam et

  box Esir: Tutsak. Esaret altında olan kişi. devam et