Eğitim Sitesi

Mürebbi Nedir? Mürebbi Hakkında Kısaca Bilgi

Mürebbi Terimi Hakkında Bilgiler

Mürebbiİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Mürebbi:
Eğitici erkek.

 

MürebbîTasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Mürebbî:
Arapça, terbiye eden anlamındadır. Manevî tekâmül yolunu öğreten ve eğitimini yaptıran şeyhler veya mürşitlere, terbiye edici anlamında olmak üzere, mürebbi de denilir.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Telakki: Anlayış , kavrama. devam et

  box Direktif: Yönerge. devam et

  box Cihan: Dünya. devam et

  box Metropolit: Ortodoks mezhebinde Patrikten sonra gelen ve bir bölgenin din işlerine başkanlık eden din adamı. devam et

  box Oğan: 1- Güçlü, kuvvetli, etkili. 2- Tanrı. devam et

  box İpotek: Bir taşınmazın alacağa karşılık güvence olarak tutulması. devam et

  box Monarşi: Miras yoluyla iktidarı elinde bulunduran kişi ve ona bağlı kimselerce devletin yönetildiği rejim. devam et

  box Mania: Engel. devam et