Eğitim Sitesi

Mürâdif Nedir? Mürâdif Hakkında Kısaca Bilgi

Mürâdif Terimi Hakkında Bilgiler

MürâdifHukuk Terimi Olarak Mürâdif:
eş anlam; aynı anlam

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kamu Yararı: Kamunun, ulusal birliğin ve devletin gereksinimleriyle ilgili ve bunlara uygun olan durum. Toplumun geneline ve düzene yansıyan yarar. devam et

  box Sosyal Devlet: fertlerin sosyal durumlarıyla ilgilenen, onlara asgari bir hayat düzeyi sağlamayı, sosyal adaleti ve sosyal güvenliği gerçekleştirmeyi ödev bilen devl devam et

  box Mecelle: Kitap , Fıkıh hükümleriyle bu konudaki türlü içtihadı bir araya getiren, Tanzimattan sonra hazırlanmış olan, yasa yerine kullanılan eser devam et

  box Husûsat: bakımlar; işler; şekiller; yollar; konular; meseleler; maddeler devam et

  box Men etmek: engellemek; yasaklamak devam et

  box Müeddî: tediye eden; eda eden; doğuran devam et

  box Beraat: Suçlu bulunmama hali, başlangıçtan beri kirlenmemiş olma, suçlamaya karşı aklanma. devam et

  box Salahiyetname: Temsilciye verilen yetkiyi üçüncü şahıslara ispatlaması için verilen yazılı belgedir devam et