Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Müntehap Nedir? Müntehap Hakkında Kısaca Bilgi

Müntehap Terimi Hakkında Bilgiler

MüntehapHukuk Terimi Olarak Müntehap:
Seçilen,seçilmiş bulunan

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İstisna sözleşmesi: Yüklenicinin (müteahhidin), ücret karşılığında, iş sahibi için eser ortaya çıkarmayı borçlandığı sözleşme; eser sözleşmesi. devam et

  box Yasama Meclisi: Parlamento devam et

  box Tüzük: Bir kanunun uygulamasını göstermek veya kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak şart devam et

  box Kamu tüzel kişileri: Tamamen kamu yararının gerçekleşmesi için çalışan ve kamu gücü kullanan, kanunla veya kanunun verdiği açık yetkiyle devam et

  box İdare Hukuku: Kamu yönetimi içinde yer alan kuruluşları ve bunların işleyişlerini, kişilerle ilişkilerini ve sorumluluklarını inceleyen, düzenleyen hukuk dalı devam et

  box Yasa Koyucu: Yasa yapma veya koyma yetkisi olan, kanun koyucu, vazııkanun. devam et

  box Müfrez: Bütünden ayrılmış devam et

  box Pafta: Kadastrosu yapılan yerlerin ada ve parsellerinin, belli ölçülerle çizilmiş haritaları. devam et