Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Müntehî Nedir? Müntehî Hakkında Kısaca Bilgi

Müntehî Terimi Hakkında Bilgiler

MüntehîHukuk Terimi Olarak Müntehî:
nihayet bulan; sona eren; son; en son; bir şeyi tamamlayan

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Hasım: İki düşmandan herbiri devam et

  box Muaccel: İvedi, peşin, vadesi (eceli) gelmiş, ödenmesi gereken hale gelmiş. devam et

  box Müteallik: ilişkin; bir şeye dair; ilgili devam et

  box Müstesna: ayrık; istisna olan; kural dışı devam et

  box Ber-vech-i bâlâ: yukarıda olduğu gibi devam et

  box İmtiyaz: Ayrıcalık; farklılık devam et

  box İkraz: Borç verme; ödünç verme devam et

  box Kişilik Hakları: Bir kişinin maddi (bedensel), manevi ve iktisadi bütünlüğü ve varlıkları üzerindeki mutlak haklar. devam et