Eğitim Sitesi

Müntehî Nedir? Müntehî Hakkında Kısaca Bilgi

Müntehî Terimi Hakkında Bilgiler

MüntehîHukuk Terimi Olarak Müntehî:
nihayet bulan; sona eren; son; en son; bir şeyi tamamlayan

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Ölünceye Kadar bakma akdi: Taraflardan birinin, ölünceye dek bakma ve kendisini görüp gözetme koşuluyla, malvarlığını veya bir kısım mallar devam et

  box Tecessüm: Boyut kazanma, cisimlenme devam et

  box Apostille: 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi hükümleri uyarınca, kararda imzası olan hakimin, o yargı yerinde yetkili ve görevli olduğunu gösterir tasdik şerh devam et

  box Grev: 1- İşçilerin bir iş yerinde veya iş kolunda hiç çalışmamak, faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla toplu olarak devam et

  box Ezcümle: özellikle; özet olarak; sözün kısası; toplucası devam et

  box Tezahür etme: Belirme, görünme, ortaya çıkma devam et

  box Nafaka yükümü: bir kimsenin kanunun öngördüğü yoksulluğa düşmüş olan yakınlarına yardım etmekle yükümlü olmasıdır. devam et

  box Keşif: Bir olay veya durumun oluş sebeplerini anlayabilmek için yerinde inceleme yapma devam et