Eğitim Sitesi

Müntakil Nedir? Müntakil Hakkında Kısaca Bilgi

Müntakil Terimi Hakkında Bilgiler

MüntakilHukuk Terimi Olarak Müntakil:
intikal eden; geçen

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Bedihî: açık olan; besbelli; apaçık; akla; kendiliğinden gelen devam et

  box İstinsah: Suret çıkarma devam et

  box Mütenasip: uygun; denk devam et

  box Bidâyet: başlama; başlangıç devam et

  box Yönetim planı: Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre anagayrimenkulün yönetimini düzenleyici hükümler içeren ve bütün kat maliklerini bağlayan sözleşme devam et

  box Tebligat: Bir hukuki işlemin yetkili makamca, ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazı veya ilanla bildirilmesi. devam et

  box Tahmil: yükleme devam et

  box Meşfu: şuf'a (önalım) hakkının ilişkin olduğu mal devam et