Eğitim Sitesi

Munsifane Nedir? Munsifane Hakkında Kısaca Bilgi

Munsifane Terimi Hakkında Bilgiler

MunsifaneHukuk Terimi Olarak Munsifane:
Insaflı ölçüde

 

MunsifaneHukuk Terimi Olarak Munsifane:
insaflı ölçüde

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Madde-i sabıka: yukardaki hükümler; geçen hükümler; daha önce anılan maddeler devam et

  box Beytülmal: maliye hazinesi devam et

  box Gizlilik dereceleri: Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin önem derecesine göre sıralanması ve adlandırılması. devam et

  box İndinde: Yanında devam et

  box Tapu Sicili: Taşınmazlar üzerindeki haklarını göstermek üzere devletçe tutulan resmi sicildir. devam et

  box Dolaylı Temsil: Temsilcinin, bir hukuki işlemi, kendi adına ve temsil olunanın hesabına yapmaması. devam et

  box Yasama Organı: Yasa yapma yetkisine sahip organ, Türkiye Büyük Millet Meclisi. devam et

  box Tediye: ödeme; bir borcun ödenmesi devam et