Eğitim Sitesi

Müncer Nedir? Müncer Hakkında Kısaca Bilgi

Müncer Terimi Hakkında Bilgiler

MüncerHukuk Terimi Olarak Müncer:
sonuçlanan; şu veya bu sonuca varan

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Müstacelen: ivedi olarak; acele olarak devam et

  box İstinad: Dayanma; senet, delil sayma devam et

  box Tahmil: yükleme devam et

  box Hükümsüzlük: Bir hukuki işlemin, kanunun öngördüğü şekilde yapılmaması veya kanuna aykırı olarak yapılması halinde hukuki sonuç doğurmaması. devam et

  box Ecnebî: yabancı; bir devlete göre,kendi uyruğunda bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler devam et

  box Gözaltı: 1- Ortaya çıktığı düşünülen bir suçun araştırılması, delillerin karartılmasının engellenmesi ve kişinin sorgusu için şüphelinin savcı talimatı ile; ka devam et

  box Beraat: Suçlu bulunmama hali, başlangıçtan beri kirlenmemiş olma, suçlamaya karşı aklanma. devam et

  box Tebligat: Bir hukuki işlemin yetkili makamca, ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazı veya ilanla bildirilmesi. devam et