Eğitim Sitesi

Münâzaa Nedir? Münâzaa Hakkında Kısaca Bilgi

Münâzaa Terimi Hakkında Bilgiler

MünâzaaHukuk Terimi Olarak Münâzaa:
uyuşmazlık; çekişme; anlaşmazlık

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Adalet: Haklılık; hakka uygunluk devam et

  box Siyasi haklar: Herhangi bir biçimde devletin yönetimine ve siyasi kuruluşlarına katılmaya yönelik haklardır devam et

  box Gayrimenkul tellallığı: Taraflar arasında (hiçbirine sürekli olarak bağlı olmaksızın), taşınmaza ilişkin sözleşmelerin (kira, sat devam et

  box Taksim: Ortak mülkiyette bulunan bir malın, ortaklar arasında yapılan bir sözleşmeyle veya dava açmak suretiyle bölüştürülmesi. devam et

  box Semen: Alıcının, satın aldığı mala karşılık olarak alıcıya ödeyeceği para, satış parası; satış sözleşmesinde, satana mal teslimine karşılık olarak verilecek devam et

  box Uyruk: Bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olma durumu, tebaa devam et

  box Karar: Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm devam et

  box Yargı: Hukuk kurallarının bağımsız ve tarafsız mahkemelerce belli bir olaya uygulanmasıdır. devam et