Eğitim Sitesi

Mumyalamak Nedir? Mumyalamak Hakkında Kısaca Bilgi

Mumyalamak Terimi Hakkında Bilgiler

MumyalamakTarih Terimi Olarak Mumyalamak:
Bir cesedi, bozulmadan durmasını sağlamak amacıyla, özel ilaçla mumya durumuna getirmek.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Hars: Kültür. devam et

  box Panayır: Belli zamanlarda kurulan ve sergi niteliği taşıyan büyük pazar. devam et

  box Mahalle Mektebi (Sübyan Mektebi): Osmanlı Devleti'nde temel dinsel bilgilerin verildiği eğitim kurumlarıdır. Çocuklara Kuran'ı okuyup yazacak kadar okuma-yazma ve basit matematik hesa devam et

  box Terörizm: Topluma korku salma, insanları korkutma, yıldırma eylemlerinin tümü. devam et

  box Tanıma: Bir devletin varlığını başka devletlerin de kabul etmesi. Tanımadan sonra devletlerarasında siyasal ilişkiler kurulur. devam et

  box Asır: Yüzyıl. devam et

  box Vahiy: Dinî inanışa göre Allah tarafından bir düşüncenin ya da buyruğun peygambere bildirilmesi. devam et

  box Hürriyet Ve İtilaf Fırkası: 1911-1922 yıllarında Osmanlı Devleti'nde etkinlik gösteren İngiliz yanlısı, siyasal İslamcı bir partidir. İttihat ve Terakki Fırkası'na karşı 31 M devam et