Eğitim Sitesi

Mümtâz Nedir? Mümtâz Hakkında Kısaca Bilgi

Mümtâz Terimi Hakkında Bilgiler

MümtâzHukuk Terimi Olarak Mümtâz:
üstün; ayrıcalıklı; imtiyazlı

 

Mümtazİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Mümtaz:
Diğerlerinden ayrılmış, üstün, seçkin, seçilmiş.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Defter-i hakanî idaresi: eskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edildiği daire devam et

  box Zuhur: Ortaya çıkma, görünme, belirme, baş gösterme, meydana çıkma. devam et

  box İdame: Devam ettirme; sürdürme devam et

  box Adem: Yokluk; hiçlik; ölüm. devam et

  box Müntehî: nihayet bulan; sona eren; son; en son; bir şeyi tamamlayan devam et

  box Ahir: Son; sondaki; en son; en sondaki. devam et

  box Peşin Harç: İlamsız takiplerde, takip talebinde bulunan alacaklıdan, alacağın binde beşi oranında tahsil edilen miktar. devam et

  box Kamus: Sözlük devam et