Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Müktesebat Nedir? Müktesebat Hakkında Kısaca Bilgi

Müktesebat Terimi Hakkında Bilgiler

MüktesebatHukuk Terimi Olarak Müktesebat:
Edinilen, kazanılan bilgiler, edinç, kazanım.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Danıştay: İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii ve kanunla gösterilen belli d devam et

  box Ağır Hapis Cezası: Yirmi yıl ve üstü veya ömür boyu hapis cezası. devam et

  box Arazi-i mevkufe: geliri belirli bir konuya tahsis olunan yer; vakıf olunmuş arazi devam et

  box Meccanî: parasız; bedava devam et

  box Tenâküz (Tenakuz): Çelişme, çelişki, tutmazlık devam et

  box İçtihad (içtihat): Yasada veya örf ve âdet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça ve tereddütsüz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğ devam et

  box Temayül: Tanınma, meziyetleriyle tanınır olma, üstün gelme, şöhrete erme. devam et

  box Vecîbe: borç devam et