Eğitim Sitesi

Mukayyit Nedir? Mukayyit Hakkında Kısaca Bilgi

Mukayyit Terimi Hakkında Bilgiler

MukayyitHukuk Terimi Olarak Mukayyit:
Kayıt işlemlerini yapan kimse

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İcazet: İzin; ruhsat, diploma devam et

  box Defaât: kereler; kezler; yollar devam et

  box Faraziye: Hukuk meselelerini, muayyen bir sistemin esaslarına muvakıf ve tenakuzlara mahal vermeyecek tarzda, halledebilmek için bu sistemin hükümleri ve hususi devam et

  box Kesinleş(tir)me: Hukuki yolları tüketen bir yargı kararının sonuç doğurması için mahkemece düşülen şerh. devam et

  box Salahiyetname: Temsilciye verilen yetkiyi üçüncü şahıslara ispatlaması için verilen yazılı belgedir devam et

  box Akd-i mezbur: Sözü geçen akit, anlaşma, sözleşme devam et

  box Nispi Temsil: Çoğunluk partisi dışındaki partilerin de kuvvetleri oranında üye seçmelerini sağlayan seçim biçimi devam et

  box Mesaha: ölçme; ölçümleme devam et