Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Muhdesat Nedir? Muhdesat Hakkında Kısaca Bilgi

Muhdesat Terimi Hakkında Bilgiler

MuhdesatEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Muhdesat:
Bir arazi üzerinde arazi sahibinden bir başkasına ait bulunan yapı veya ağaç demektir. Ege bölgesindeki zeytin ağaçları muhdesata örnektir.

 

MuhdesatHukuk Terimi Olarak Muhdesat:
sonradan yapılmış; sonradan meydana gelmiş şeyler; yeni şeyler

 

  Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

  box Kazai: Yargısal, mahkemeyle ilgili. Kaza mercii: Yargı yeri, mahkeme. devam et

  box Emsal: Bir yapı veya konutun satış ya da kira bedelinin, benzerleriyle karşılaştırılmasıdır. devam et

  box Zirai İpotek: Tarım kredi kooperatifleri ile T.C. Ziraat Bankasından çiftçilerin talep ettiği kredilere karşılık teminat olarak taşınmaz malın gösterilmesi halinde devam et

  box Akar: Kiraya verilerek gelir sağlayan mülk. devam et

  box Aleniyet: Açıklık. Tapu sicil bilgilerinin sadece ilgililerine açık olması ilkesi demektir. devam et

  box Özel İşlem Vergisi: Deprem vergisi olarak da bilinir. 26/11/1999 tarih 4481 sayılı Kanunla öngörülmüştür. Buna göre, harç alınan tüm tapu işlemlerinden her yıl için belir devam et

  box Mülkiyet: Medeni Kanun, taşınır ve taşınmaz eşyayı niteliklerine uygun bir mülkiyet düzeni içinde sınıflandırmış ve ona göre hükümler getirmiştir. Medeni Kan devam et

  box Bila: "siz, sız" şeklindeki olumsuzluk ekidir. Bila faiz: faizsiz, Bila bedel: bedelsiz gibi. devam et