Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Müfrez Nedir? Müfrez Hakkında Kısaca Bilgi

Müfrez Terimi Hakkında Bilgiler

MüfrezHukuk Terimi Olarak Müfrez:
Bütünden ayrılmış

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Protesto: 1- Alacaklının tek yanlı irade açıklamasıyla borçluyu ifaya davet etmesi. 2- Kıymetli evrak niteliğindeki borç senedinin ödenmemesi durumunda, özel devam et

  box Mukayyit: Kayıt işlemlerini yapan kimse devam et

  box Mefruğunleh: kendisine bir şey ya da hak devrolunan kimse devam et

  box Tereke (terike): Miras bırakanın mirasçılarına geçen kalıtı; kalıt; mirasçılara kalan malvarlığı. devam et

  box İşgal: Tapu kütüğüne göre sahipsiz mal durumuna geldiği anlaşılan taşınmaz malları edinme yolu. devam et

  box Medih: Övgü- Övme devam et

  box Defter-i hakanî idaresi: eskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edildiği daire devam et

  box İsti'dâd: Kabiliyet; akıllılık; anlayış; yetenek devam et