Eğitim Sitesi

Müeyyid Nedir? Müeyyid Hakkında Kısaca Bilgi

Müeyyid Terimi Hakkında Bilgiler

MüeyyidHukuk Terimi Olarak Müeyyid:
teyid eden; doğrulayan; kuvvetlendiren

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Emlâk-i sirfe: yeri ve üzerinde binalar ve ağaçları mülk olan taşınmaz mallar devam et

  box Vekaletname: Bir kimsenin vekil olduğunu bildiren noterlikçe onaylanmış belge. devam et

  box Sözleşmeden Dönme: Taraflardan birinin, mevcut sözleşmeden cayması; sözleşmeden rücu. devam et

  box Arazi mahlule: mutasarrıfın mirasçı bırakmadan ölümü ile mahlûl olan arazi-i emiriyye devam et

  box Teminat: Belli bir hukuksal durumu (genellikle borcun ödenmesini) sağlamak için verilen garanti. devam et

  box Şufa Hakkı: Önalım hakkı; mükellefin, hakkın konusu olan şeyi bir üçüncü kişiye satması durumunda, hak sahibine tek taraflı bir irade beyanı ile satılan şeyin mül devam et

  box Miras Şirketi: Mirasın açılmasından, bölüştürülmesine kadar, mirasa dahil olan mal, hak ve borçların oluşturduğu topluluk. devam et

  box İmâr: Bayındırlık; bayındır duruma getirme; geliştirme devam et