Eğitim Sitesi

Müddei aleyh Nedir? Müddei aleyh Hakkında Kısaca Bilgi

Müddei aleyh Terimi Hakkında Bilgiler

Müddei aleyhHukuk Terimi Olarak Müddei aleyh:
davalı; hakkında dava açılan kişi

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mesned: isnad edilen şey; dayanılan şey; dayanak; rütbe devam et

  box Cismanî: Cisimle, bedenle ilgili; bedensel devam et

  box Mürettep: tertip edilmiş; düzenlenmiş devam et

  box Ön ödeme: bir alacağın gerçekleşmesinden önce verilen belirli bir miktar, pey akçesi devam et

  box İstimna: tatmin devam et

  box Özlük Hakkı: genel memur statüsü içinde kişinin, kanunların öngördüğü şekil ve şartlarla bağlı olduğu hakkı devam et

  box Aynî: mala ilişkin; eşyaya bağlı; malın mülkiyeti ile ilgili; herkese karşı ileri sürülebilen devam et

  box Haksız iktisap: Bir kimsenin malvarlığında, haklı bir nedene dayanmaksızın başka bir kimsenin malvarlığı aleyhine meydana gelen artma ya da azalmama durumu devam et