Eğitim Sitesi

Müddei Nedir? Müddei Hakkında Kısaca Bilgi

Müddei Terimi Hakkında Bilgiler

MüddeiHukuk Terimi Olarak Müddei:
davacı; iddia eden kişi

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Gabin: Aşırı yararlanma, Edimler arasında açık oransızlık, Alışverişte satın alınan mala ödenen karşılığın, malın değerinden çok fazla olması, alışverişte hi devam et

  box Muvafık: Uygun; yerinde devam et

  box Ölçü Norm: Anayasaya uygunluk denetimine konu olan normların, uygunluk incelemesinde tabi olacakları norm yada normlardır. devam et

  box Mefruğunleh: kendisine bir şey ya da hak devrolunan kimse devam et

  box Temyiz Kudreti: İyiyi kötüden ayırma ve makul biçimde davranışta bulunma yeteneği. devam et

  box Ayıp: Bir malın sakatlık gibi hukuksal bir nedenle değerini veya maldan beklenen yararı ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan durum. devam et

  box Münakale: Bir taşınmazla ilgili yeni kayıtla eski kayıt arasında bağlantı kurma. (tedavül) devam et

  box Düvel: Devletler devam et