Eğitim Sitesi

Müdahil Nedir? Müdahil Hakkında Kısaca Bilgi

Müdahil Terimi Hakkında Bilgiler

MüdahilHukuk Terimi Olarak Müdahil:
Davaya katılan

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Efrâd: fertler; bireyler devam et

  box Bâlâ: yukarı; yüksek; üst; yüce devam et

  box Sosyal ve ekonomik haklar: Kişinin sosyal ve ekonomik faaliyetleriyle ilgili bulunan hak ve hürrriyetlerdir. devam et

  box Rapt: bağlama; bağlanma; iliştirme; bağlaç devam et

  box Teselsül: Zincirleme ; birden fazla kimsenin bir borçtan veya suçtan dolayı sorumlu olması. devam et

  box Musaddık: Onaylayan, tasdik eden, imzalayan devam et

  box Gasıb: başkasının bir eşya, para yada kıymetli malını elinden veya tasarrufundan zorla haksız yere alan kimse devam et

  box Emlak Vergisi: Konusu bina ve arazi olup, bu bina veya arazi malikinin, intifa hakkı sahibinin, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf eden kimsenin, bina ve arazini devam et