Eğitim Sitesi

Müdafi Nedir? Müdafi Hakkında Kısaca Bilgi

Müdafi Terimi Hakkında Bilgiler

MüdafiHukuk Terimi Olarak Müdafi:
Savunucu; savunan; savunman, vekâlet ilişkisi olmaksızın yasa gereği şüpheli ve sanığı savunan avukata verilen yasal isim.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mütedâir: dair olan; ilişkin; değin devam et

  box Gayr-i melhûz: beklenmedik; imkansız; olanaksız devam et

  box Tutanak: Zabıt, zabıtnâme. Bir toplantı ve duruşma ile sorgulama sonunda düzenlenen resmî nitelikli tutanak. devam et

  box İcbar etme: Zorlama devam et

  box Reşit: Ergin; rüşt yaşını doldurmuş; onsekiz yaşını dolduran veya onsekiz yaşını doldurmamasına rağmen evlenen veya yasal olarak erginliğine mahkemece karar devam et

  box Mahcuz: haczedilen; hacizli; üzerine haciz konulmuş devam et

  box Gizlilik dereceli bilgi ve belgeler: Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğini, iç ve dış menfaatlerini, ul devam et

  box İmza Sirküleri: Bir resmi daire veya ticari kuruluşlarda imza atmaya yetkili kimselerin imza örneklerini öncelik sırasına göre içeren imza belgesi. devam et