Eğitim Sitesi

Müdafaa Nedir? Müdafaa Hakkında Kısaca Bilgi

Müdafaa Terimi Hakkında Bilgiler

Müdafaaİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Müdafaa:
Savunma.

 

MüdafaaSosyal Bilgiler Terimi Olarak Müdafaa:
Savunma, koruma.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Eksarh: 1- Doğu Kilisesinde başpapaza verilen san. 2- Bizans imparatorluğunun, Afrika ve italya'daki valilerine verilen ad. devam et

  box Objektif: Nesnel, yansız, tarafsız. devam et

  box İktidar: Erk, güç sahibi. Bir devlette o devleti yönetme gücüne sahip kimse ya da kişiler, partiler. devam et

  box Babıâli: Osmanlı Devleti'nde İstanbul'da sadaret (Başbakanlık), dâhiliye ve hariciye nezaretleri (İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları) ile Şûrayıdevlet (Danışta devam et

  box İrade: Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü. İstenç. devam et

  box Hüsnüniyet: İyi niyet. devam et

  box Konjonktür: 1- Bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerin bütünü, bu hareketleri çevreleyen şartla devam et

  box Panislamizm: Bütün Müslümanları aynı yönetim altında toplama amacını güden politik akım ve hareket. devam et