Eğitim Siteleri
24 Ekim 2016 Pazartesi

Müçtehit Nedir? Müçtehit Hakkında Kısa Bilgi

MüçtehitDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Müçtehit :
Allah'ın hükümlerini anlamakta içtihat derecesine yetişen yani, Kitap (=Kurân) ve sünnetten İslâmî hükümleri çıkarmaya gücü olan kimse.

 

MüçtehitTasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Müçtehit :
Bir konuda ayet ve hadislere dayanarak yargıya varan, karar veren din düşünürü.

 

Benzer Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri :