Eğitim Sitesi

Mübarek Nedir? Mübarek Hakkında Kısaca Bilgi

Mübarek Terimi Hakkında Bilgiler

MübarekDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Mübarek:
1. Bereketli, hayırlı, uğurlu, kutlu, feyizli.

2. Sevilen, beğenilen ve yüce kabul edilen şeyler için kullanılan bir saygı sözü.

 

MübarekKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Mübarek:
1. Kutlu, kutsal.

2. Uğurlu.

3. Çok saygı duyulan.

4. Verimli, bereketli.

 

  Benzer Kur’an-ı Kerim Terimleri:

  box Seyfullah: Allah'ın kılıcı anlamında, Hz. Halid bin Velid'in unvanı. devam et

  box Fevat: Sözlükte yitirmek, zamanını kaçırmak anlamlarına gelen "fevat", süresi içinde Arafat vakfesine yetişememek, vakfenin zamanını kaçırmak demektir. devam et

  box Neş'et etmek: Meydana çıkmak demektir. devam et

  box Dört Büyük Kitab: Tevrât, Zebûr, İncil ve Kur'an'dır. devam et

  box Haşimoğulları: Hz. Peygamberin kabile ve sülâlesine verilen ad. devam et

  box Fetva: 1. Şer'î hükümlerde müçtehidin belirttiği görüş. Herhangi bir işin dîne (İslâmiyet'e) uygun olup olmadığına dâir müftî tarafından verilen cevap. 2. devam et

  box Âbad: Şen, bayındır. Sonsuz gelecek zamanlar. devam et

  box Hacı: Din buyruklarını yerine getirmek için hacca gitmiş Müslüman. devam et