Eğitim Sitesi

Muâhede Nedir? Muâhede Hakkında Kısaca Bilgi

Muâhede Terimi Hakkında Bilgiler

MuâhedeHukuk Terimi Olarak Muâhede:
antlaşma; karşılıklı ant içme

 

Muahedeİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Muahede:
Antlaşma.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mütemmim Cüz: Bir bütünün vazgeçilmez parçası, tamamlayıcı parça; mahalli örf ve adete göre, bir nesnenin esaslı unsuru olan, o nesne yok edilmedikçe veya parçalanm devam et

  box Aval Vermek: Poliçe ve emre yazılı senetlerin temsil ettiği borca bir üçüncü şahsın kefil olması, diğer bir ifadeyle senedin yüzünü imzalayarak garanti vermesidir. devam et

  box Bünye: Vücut yapısı; yapı, beden; vücut; yapılış; kuruluş. devam et

  box Mezun: izinli; yetkili; bir okulu (kursu) bitiren kişi devam et

  box Telemmu: Pırıldama, ışıldama. devam et

  box Sigorta primi: Sigorta ettirenin sigortacıya ödemekle yükümlü olduğu ücrettir. devam et

  box Savcı: Devlet adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek üzere yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli, müddeiumumi. devam et

  box Lükata: buluntu; sokakta bulunup alınan sahibi belli olmayan şey. devam et